Disclaimer: This home page is my personal home page, financed by me and controlled by me.  

Legend: He who is silent and bows his head dies every time he does so. He who speaks aloud and walks with his head held high dies only once.” Giovanni Falcone

Togetherness

Plagiarism

Female drain

 

GRANDE FINALE

 

A teachers pride

 

Only bragging

 

doncollin.weebly.com

  Hemsida för

Home page for

Sven-Olof

Yrjö Collin 

Professor i företagsekonomi med inriktning på bolagsstyrning och redovisning

Linnéuniversitet

Professor of Business Administration

with emphasis on Corporate Governance and Accounting

Linnæus University

Office,

Mobile

+46 (0) 470 70 85 69 (not in use)

+46 (0)708 20 47 77 (almost always in use)

E-post

Sven.Olof.Collin@lnu.se

The days I  will be present at

Linnæus University (as far as I know today):

else, phone me and leave a message or send mail

August: 23

Undervisning

Jag undervisar i företagsstrategi, ekonomistyrning, redovisning, företagsstyrning, metod samt handleder kandidat, master, magister, licentiat och doktorsavhandlingar

Teaching

I am teaching Business Policy, Management control, Accounting, Corporate Governance, Methodology, and I am engaged as a supervisor for candidate, master, magister, licentiate and doctoral theses.

Forskning

Min huvudsakliga inriktning är företagsstyrning, benämnt "Corporate Governance", vilket är de mekanismer som konstituerar företaget. För tillfället är jag engagerad inom följande projekt:

# Plikt

# Företagsstyrning i familjeföretag

# Ridskolans styrning och utveckling

# Företagsgrupper

# Urval av företagschefer

# Frivilligarbete i kommuner

# Ägarstrategier i kommunala aktiebolag

# Redovisningsval

# Gender i revisionsprofessionen

Research

My focus is on corporate governance, defined as those mechanisms that govern the firm. At the moment I am engaged in the following projects:

# Duty

# Corporate governance in family firms

# Corporate governance and business development in riding schools

# Business Groups

# Selection of top managers

# Voluntary labour in municipalities

# Governance strategies in municipal corporations

# Accounting choice

# Gender in the auditing profession

 

Institutionsarbete

Utveckling av internationella relationer, speciellt mot öst-Europa Men försöker undandra mig engagemang då jag inte vill drabbas av Linnéuniversitetets aggresiva personalavdelning.

Just nu är jag Kommisionär i en grupp av fem professorer, inkluderande fyra italienska professorer, som utvärderar sökande för professoroch docent i Economia Aziendale (likt vår redovisning, finansiering samt strategi) i Italien.

Departmental work

Development of international relationships, especially towards East Europe. But overall dormant since I do not want to be subject to the aggressive Human Resource department of the university.

Presently doing duty as Commissario in a group of five, including four Italian professors, in evaluating applicants for full and associate professor in the subject of Economia Aziendale in Italy. 

Praxis

Min praktiska insats inskränker sig till debattartiklar och offentliga framträdanden.

Praxis

My engagement in praxis is limited to debate through articles and public appearances.

Personliga sidor, där jag tar mig mer politiska friheter och ibland utan självklar relation till mitt yrke och arbetsgivare, men däremot till min profession och dess plikt att granska och fritt tala. Eller bara min mänskliga plikt. Personal pages, where I make statements that maybe is of less immediate relevance for my occupation and employer, but of concern for my profession and its duty to examine and to speak freely. Or only of my human duty. 

CV

En sammanställning av mina professionella insatser.        

CV

A list of my professional achievements.